Blogroll

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Tên sách: Tự học Access
Tác giả: Lưu Bích Thủy
Dạng File: .doc

Tóm tắt nội dung
Bài 1. Cơ bản về Access
Bài 2. Làm việc với Table
Bài 3. Làm việc với Query
Bài 4. Làm việc với Form
Bài 5. Làm việc với Report

Download:  http://www.mediafire.com/?rv2eobgyodm
Categories:

1 nhận xét: