Blogroll

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

1. Remove any installed keys - Gỡ bỏ tất cả các keys đang sử dụng.

2. Disable Self-Defense from Kaspersky settings - Vô hiệu hóa chức năng bảo vệ từ cấu hình Kaspersky.

3. Exit Kaspersky - Thoát Kaspersky.

4. Install the cr@ck - Cài đặt Crack.

5. Enjoy !!! - Thưởng thức!!!

How to Disable Self - Defanse:


Cracking KIS 2011 in processing:Download:
KAV ( Tiếng Việt) Click here
KIS ( Tiếng Việt) Click here

Crack: Click here


Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét